AldfaerWiki:Installatie

Uit AldfaerWiki

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
(Mappen maken)
(Overgang naar hogere versie)
Regel 73: Regel 73:
== Overgang naar hogere versie ==
== Overgang naar hogere versie ==
<p align="justify">
<p align="justify">
-
Bij de Aldfaer Instellingen kunt u vanaf versie 4.0 aanvinken of u automatisch de nieuwste versie wilt hebben.  In dat geval wordt bij het starten van Aldfaer via het internet gecontroleerd of er nieuwe versies zijn en zo ja, aan u gevraagd of deze geïnstalleerd mogen worden. Heeft u 4+ maar nog niet de laatste dan bent u wellicht vergeten de automatische update aan te vinken.<br /><br />Heeft u een lagere versie dan 4.0 dan moet u handmatig te werk gaan. Vooreerst stelt u vast met welke versie u werkt. Is dit lager dan 3.0 dan moet u eerst versie 3.0 downloaden en installeren (zie boven). Werkt u met een versie vanaf 3.0 maar lager dan 3.4 dan moet u éérst (voor versies 2+ dus voor de tweede keer) 3.4 downloaden en installeren (zie boven). <br />U kunt eventueel in [[oude versies]] zien wat de belangrijkste wijzigingen zijn.<br /><br />
+
Bij de Aldfaer Instellingen kunt u vanaf versie 4.0 aanvinken of u automatisch de nieuwste versie wilt hebben.  In dat geval wordt bij het starten van Aldfaer via het internet gecontroleerd of er nieuwe versies zijn en zo ja, aan u gevraagd of deze geïnstalleerd mogen worden. Heeft u 4+ maar nog niet de laatste dan bent u wellicht vergeten de automatische update aan te vinken.<br /><br />Heeft u een lagere versie dan 4.0 dan moet u handmatig te werk gaan. Vooreerst stelt u vast met welke versie u werkt. Is dit lager dan 3.0 dan moet u eerst versie 3.0 downloaden en installeren (zie boven). Werkt u met een versie vanaf 3.0 maar lager dan 3.4 dan moet u éérst (voor versies 2+ dus voor de tweede keer) 3.4 downloaden en installeren (zie boven). <br /><br />
Voor alle versies geldt dat het verstandig is een bestandscontrole uit te voeren vóór de overgang en daarna een veiligheidskopie te maken. Als u meerdere stambomen gebruikt dan moet u deze allemaal openen en bewaren om ze geschikt te maken voor de nieuwste versie. Hierna kunt u de laatste versie downloaden en installeren. Vergeet daarbij niet de Instelling "Automatische update" aan te vinken. U krijgt dan altijd de nieuwste versie en heeft geen problemen bij de installatie.<br /><br />
Voor alle versies geldt dat het verstandig is een bestandscontrole uit te voeren vóór de overgang en daarna een veiligheidskopie te maken. Als u meerdere stambomen gebruikt dan moet u deze allemaal openen en bewaren om ze geschikt te maken voor de nieuwste versie. Hierna kunt u de laatste versie downloaden en installeren. Vergeet daarbij niet de Instelling "Automatische update" aan te vinken. U krijgt dan altijd de nieuwste versie en heeft geen problemen bij de installatie.<br /><br />
De noodzaak van deze stappen ligt in het feit dat de bestanden een andere indeling hebben gekregen en die moeten daarom omgezet worden naar de nieuwe opzet. <br /><br />
De noodzaak van deze stappen ligt in het feit dat de bestanden een andere indeling hebben gekregen en die moeten daarom omgezet worden naar de nieuwe opzet. <br /><br />

Versie op 11 jan 2010 12:27

Inhoud

Een woordje vóóraf

Net als ieder ander programma moet het voor uw computer duidelijk zijn waar het programma en andere bestanden op uw computer opgeslagen moeten worden. Idealiter is er bij een programma van enige omvang een onderscheid in systeem-eigen, applicatie-eigen en gebruikers-eigen bestanden.

1.In het systeem-eigen worden de bestanden geplaatst die nimmer muteren, dus feitelijk het programma zelf.
2.In het applicatie-eigen komen de bestanden die door het systeem gemuteerd worden en die nimmer door de gebruiker ingezien moeten worden; deze bestanden vindt u doorgaans terug onder bv c:\documents and settings\default user\application data\ .......
Aldfaer gebruikt deze indeling bij versie 4.2 niet en zet bijvoorbeeld zo’n muterend bestand als Aldfaer.cfg onder hetzelfde pad als het programma zelf.
3.In het gebruikersgedeelte komen de bestanden die data bevatten van de gebruiker, dus stambomen, veiligheidskopieen, overzichten en de eigen invoegtoepassingen en sjablonen.

De meest logische default die bij installatie wordt gebruikt is de map "Mijn documenten".

Het voordeel van deze driedeling is dat de gebruiker NOOIT in de c:\program files hoeft te zijn. Windows schermt deze omgeving niet voor niets af. Zo ook de applicatie-eigen bestanden.

Alle andere zaken, onder punt 3 toegelicht, kunnen dus door de gebruiker naar eigen inzicht onder bijvoorbeeld "Mijn documenten" worden gerangschikt in aparte mappen voor de verschillende onderwerpen, dus:

  • Mijn documenten\Aldfaer\Overzichten\
  • Mijn documenten\Aldfaer\Eigen sjablonen\
  • Mijn documenten\Aldfaer\Eigen sjablonen\Lib User\
  • Mijn documenten\Aldfaer\Veiligheidskopien\
  • Mijn documenten\Materiaal\
  • Mijn documenten\Aldfaer\Stambomen\

Of op een andere schijf maar voor het overzicht wel met een soortgelijke subdeling.

Het voordeel om deze scheiding aan te houden is dat het duidelijk is waar uw ‘eigen’ bestanden zijn. De meer ervaren PC-gebruiker zal, al naargelang de omvang van de bestanden, voor de bovengenoemde submappen een andere indeling aanhouden

Mappen maken

De aanbeveling is om vóórafgaande aan de download en de daarop volgende installatie alvast de mappen aan te maken waar u de zogenaamde gebruikersbestanden (zie punt 3) wilt opslaan. Als u installeert dan kunt u na de installatie de Aldfaer instellingen makkelijker wijzigen.

Download

Om Aldfaer voor de eerste keer te installeren gaat u naar de hoofdpagina van de Aldfaer website en klikt ‘download de laatste versie” aan. Na de geslaagde download wordt het installatie-venster automatisch geopend.
Mocht u een foutboodschap na de download krijgen lees dan in de Foutieve Download verder.

installatie-venster

Installatie

Instelling rapporten en sjablonen

Aldfaer geeft in het installatie-venster, om de installatie te vergemakkelijken, een voorzetje van het pad dat gebruikt gaat worden. Zo zal de installatie, als u het pad niet wijzigt, geheel plaatsvinden onder C:\program files\aldfaer.
Nu heeft Windows Vista en waarschijnlijk ook Windows 7 een nadeel dat als u niet bij de installatie Aldfaer als administrator voor iedereen beschikbaar stelt en/of u opent Aldfaer niet als administrator, dat er een conflict optreedt als Aldfaer bestanden wegschrijft naar C:\program files\aldfaer\.
Om dat te vermijden moet u een ander pad maken, bijvoorbeeld C:\Aldfaer\, dus buiten de \program files\. Dat kan tijdens de installatie opgegeven worden in het installatiescherm. Vervolgens laat u het systeem Aldfaer installeren, waarna Aldfaer opgestart wordt als het desbetreffende vinkje op het installatie-venster aan blijft staan.

Instellingen

Na de geslaagde installatie kunt u de mappenstructuur aanpassen aan de door u gewenste. U gaat naar de Werkbalk Extra, Instellingen, Rapporten en het tabblad Bestanden en dan de eerste twee paden onder het kopje “Standaard mappen” Als de mappenstructuur als boven wordt aangehouden dan kunt u met het gele mappenicoontje

1.voor de rapportuitvoer surfen naar C:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Mijn documenten\Aldfaer\Overzichten\
2.voor de sjablonen en invoegtoepassingen surfen naar C:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Mijn documenten\Aldfaer\Eigen sjablonen\
Instelling Veiligheidskopie
Vervolgens wordt het pad voor de veiligheidskopien ingevuld onder de Instellingen, Veiligheidskopie, dus surfen naar C:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Mijn documenten\Aldfaer\Veiligheidskopien\

In principe bent u dan klaar voor de algemene instelling die geldt voor alle stambomen. Per stamboom moet dan opgegeven worden waar de stamboom staat en waar het fotomateriaal te vinden is.

Instelling Stamboom en Materiaal
U gaat dus nu eerst een nieuwe stamboom maken en gaat naar Werkbalk, Bestand, Nieuw. Als u daarop klikt wordt een venster zichtbaar waar standaard C:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Mijn documenten\stamboom.aldf ingevuld staat. Dat kunt u wijzigen naar C:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Mijn documenten\Aldfaer\<uw familienaam>.aldf.

Het hokje Materiaal vinkt u aan waarna het voor-ingevulde akkoord is. De extra toevoeging van “Aldfaer” is niet nodig want het Materiaal is niet per definitie uitsluitend voor Aldfaer verzameld. Maar het mag natuurlijk wel.

Tenslotte is er nog een belangrijke submap \Lib User\. Deze heeft u nodig in het specifieke geval dat u zelf sjablonen maakt of wijzigingen aan wilt brengen op de geïnstalleerde rapportages.

Let Op:
Aldfaer werkt alleen goed bij de standaard grootte van het lettertype (96dpi). Als u letters door Windows groter laat weergeven dan zijn teksten in Aldfaer niet goed leesbaar.


U kunt nu gegevens gaan invoeren in de nieuwe stamboom (zie ook: AldfaerWiki:Stap_voor_Stap)

Aldfaer openen

Tijdens de installatie wordt een snelkoppeling geplaatst op het bureaublad èn Aldfaer wordt in de programmalijst geplaatst. Als u daarop klikt wordt Aldfaer met de laatst gesloten stamboom geopend. Het is niet de bedoeling dat de dubbelklikfunctie wordt gebruikt om stambomen en/of veiligheidskopien te openen. Aldfaer heeft een zoekfunctie om de stambomen en veiligheidskopien die op uw PC staan te vinden, waarna u deze kunt openen.

Overgang naar hogere versie

Bij de Aldfaer Instellingen kunt u vanaf versie 4.0 aanvinken of u automatisch de nieuwste versie wilt hebben. In dat geval wordt bij het starten van Aldfaer via het internet gecontroleerd of er nieuwe versies zijn en zo ja, aan u gevraagd of deze geïnstalleerd mogen worden. Heeft u 4+ maar nog niet de laatste dan bent u wellicht vergeten de automatische update aan te vinken.

Heeft u een lagere versie dan 4.0 dan moet u handmatig te werk gaan. Vooreerst stelt u vast met welke versie u werkt. Is dit lager dan 3.0 dan moet u eerst versie 3.0 downloaden en installeren (zie boven). Werkt u met een versie vanaf 3.0 maar lager dan 3.4 dan moet u éérst (voor versies 2+ dus voor de tweede keer) 3.4 downloaden en installeren (zie boven).

Voor alle versies geldt dat het verstandig is een bestandscontrole uit te voeren vóór de overgang en daarna een veiligheidskopie te maken. Als u meerdere stambomen gebruikt dan moet u deze allemaal openen en bewaren om ze geschikt te maken voor de nieuwste versie. Hierna kunt u de laatste versie downloaden en installeren. Vergeet daarbij niet de Instelling "Automatische update" aan te vinken. U krijgt dan altijd de nieuwste versie en heeft geen problemen bij de installatie.

De noodzaak van deze stappen ligt in het feit dat de bestanden een andere indeling hebben gekregen en die moeten daarom omgezet worden naar de nieuwe opzet.

Een nieuwe versie kan in principe in dezelfde map geïnstalleerd worden als een oudere versie. Voor gebruikers die Vista of Windows 7 gebruiken wordt echter sterk afgeraden om te installeren in een submap van c:\ program files (dus niet installeren met de default instelling c:\program files\aldfaer)

Ter informatie; bij installatie in dezelfde map als de oude versie wordt de oude versie van het programma overschreven! In vrijwel alle gevallen is dat niet ernstig en houdt de PC schoon.

U moet er rekening mee houden dat er tijdens de conversie een reservekopie gemaakt wordt van de stambomen. U hebt dus ruimte nodig voor de oude stambomen, de reserve kopieën van deze stambomen en de geconverteerde stambomen.

Overgang naar andere computer

Installeer Aldfaer zoals hierboven beschreven op de nieuwe computer. Maak dan op de oude computer een veiligheidskopie (met of zonder materiaal; zie verderop) en kopieer die naar de nieuwe computer.Zet die in de map die u voor veiligskopiën hebt aangemaakt. Als u in de materiaal map alleen materiaal hebt staan dat gekoppeld is aan personen in uw stamboom, dan kunt u een reservekopie maken met materiaal. Heeft u ook materiaal dat niet is gekoppeld, dan kunt u beter een reservekopie van uw stamboom maken zonder materiaal en het materiaal apart kopiëren naar uw nieuwe computer. Op uw nieuwe computer kunt u vervolgens de reservekopie weer openen. Sla deze dan op in een nieuwe stamboom en werk verder met deze nieuwe stamboom. Als u uw stamboom op een externe schijf hebt opgeslagen, dan kunt u die externe schijf aan de andere computer koppelen. Vaak zal dan de schijfletter anders zijn. In dat geval is het minder handig om Aldfaer zelf op de externe schijf te installeren.

Aldfaer op een geheugenstick

Misschien heeft u iets aan de volgende aanwijzingen om Aldfaer op een usb-stick te laten draaien.

1.Stop de stick in een USB slot.
2.Probeer het station te lokaliseren, dus welke letter wordt gebruikt.
3.Geef de stick vervolgens een eigen stationsletter. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op Deze Computer en kies voor Beheren. Ga in het venster, dat geopend wordt, naar Schijfbeheer. Hier kunt u op het Station van de USB stick rechts klikken en kiezen voor Stationsletter wijzigen. Geef een andere letter, bijvoorbeeld "P".
4.Nu kunt u Aldfaer op de stick installeren en de bestanden naar de geëigende mappen kopiëren. Advies is om gewoon de structuur die u op de PC hebt te volgen. Dan is de verwarring het minst groot en kunt u eventueel altijd terugkijken hoe het in elkaar zit.
5. Maak een snelkoppeling van Aldfaer op de stick naar uw bureaublad.
6. Als het allemaal goed is gegaan kunt u nu vanaf het bureaublad Aldfaer op de stick opstarten en alle bestanden op de stick gebruiken. Bent u ergens onderweg en heeft u veranderingen, breng ze gerust gewoon aan, want u gebruikt altijd maar één set bestanden (die op uw stick).
7. Maak eens per maand een complete kopie op uw PC of een externe schijf als back-up.

Nog een kleine aanvulling. De stationsletter wordt in de computer vastgelegd. Dus het is zaak om die vaststelling van de stationsletter op elke computer, alwaar u de stick insteekt, te doen! Dit is uiteraard éénmalig.
Kijk wel elke keer of de juiste stationsletter nog steeds wordt gebruikt.

Indien u gebruik maakt van grote bestanden van meer dan 4Gb zorg dan dat uw memorystick geconfigureerd wordt met het NTFS bestandssysteem. Normaal worden de sticks uitgeleverd met het FAT bestandssysteem.

Aldfaer verwijderen

Om Aldfaer te verwijderen kunt u via het configuratiescherm - software verwijderen uitvoeren óf naar het installatiepad van Aldfaer gaan en daar de Uninstall.exe aanklikken.

Persoonlijke instellingen