AldfaerWiki:Nieuwe persoon

Uit AldfaerWiki

(Doorverwezen vanaf Zie AldfaerWiki:Nieuwe persoon)
Ga naar: navigatie, zoeken

Met het venster Persoon toevoegen voegt u een nieuwe persoon toe aan uw geopende stamboom. U kunt, mits de opslagruimte van uw PC dat toestaat, onbeperkt personen toevoegen aan uw stamboom. Het venster bestaat in feite uit twee delen, een invoergedeelte en een weergave van de personenlijst. Als u muis even boven een invoerveld houd dan wordt in een geel kadertje wat extra informatie over het betreffende invoerveld gegeven. Zo kunt u zien dat het naam veld verdeeld is in 4 subvelden. Achtereenvolgens de achternaam, de tussenvoegsels, de voornamen en de roepnaam. Aldfaer heeft in versie 4.2 geen aparte velden voor patroniem en bijnaam. Voor verschilende schrijfwijze van een naam wordt een [gedeeltelijke ondersteuning] geboden door het mogelijk te maken om in de persoonslijst verschillend geschreven namen te sorteren alsof ze op dezelde manier geschreven zijn.


De personenlijst (12e icoontje van links op knoppenbalk) laat alle al bekende personen in de stamboom zien. Om te voorkomen dat u personen toevoegt, die al in uw stamboom aanwezig zijn, vergelijkt Aldfaer uw invoer direct met de gegevens die al zijn opgeslagen. Zodra u gegevens intikt wordt dat gedeelte van de persoonslijst getooond dat overeenkomt met de ingevoerde gegevens mits deze gegevens deel uitmaken van de sortering die is opgegeven voor de persoonslijst. U kunt deze lijst sorteren op één of meerdere velden. Als u in dit venster alleen wilt filteren op achternaam+voornaam moet u er voor zorgen dat de personenlijst ook zo is gesorteerd. Wilt u daarnaast ook het geslacht als selectiecriterium gebruiken, dan moet u de personenlijst dus eerst sorteren op M/V+achternaam+voornaam.


De invoer van Het veld geslacht wijkt af van de andere velden. Elke keer dat u er op klikt veranderd de waarde (M/V -> M -> V -> M/V).

Datumvelden (zoals bijvoorbeeld geboortedatum) hoeven niet met een exacte datum gevuld te worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de dag en de maand weg te laten of een aan te geven dat de datum bij benadering juist is. Ook kan aangegeven worden dat de datum voor of juist na een bepaalde datum ligt. Het is echter nog niet mogelijk om bij alle datums een onder- en bovengrens aan te geven.

De invoervelden zijn niet verplicht, maar u moet tenminste een achternaam, voornaam of roepnaam invullen. Druk op de knop OK of op knop Volgende toevoegen om de gegevens te bevestigen en deze persoon toe te voegen aan uw stamboom. In het laatste geval blijft het venster geopend, zodat u eventueel meer personen toe kunt voegen. U kunt het toevoegen van nieuwe personen beëindigen door op de knop Annuleer te klikken.


Als u een gezin wilt invoeren dan werkt het gemakkelijker om eerst de vader in te voeren, dan de moeder en dan deze te koppelen (via menu Persoon / Gezin / Gezin Koppelen / Partner... of via rechtsklikken onder het kopje huwelijk en dan te kiezen voor Partner koppelen) en dan pas de kinderen toe te voegen (de kinderen worden dan aan de relatie tussen de partners gekoppeld). Aldfaer kent de volgende soorten kinderen:

eigen kind (= biologisch kind)

adoptiekind

pleegkind

stiefkind

wettig kind

Alleen de eigen kinderen zijn eventueel aan een relatie gekoppeld, overige soorten kinderen worden aan elke ouder afzonderlijk gekoppeld. Per relatie kan de zekerheid vastgelegd worden in 4 gradaties (zeker, waarschijnlijk, twijfachtig of onbetrouwbaar). Er is een wens om bij een pleegkind meer informatie vast te kunnen leggen. Ook is er behoefte aan betere richtlijnen voor de registratie.


Als u vanuit een kind de ouders wilt toevoegen, dan voert u eerst de ene ouder op daarna de andere en dan koppelt u beide ouders. Bij biologische ouders krijgt dan de vraag of de partner ook ouder is van het kind. Eventuele andere partners van de ouders voegt u daarna toe. Vergelijkbaar met soorten kinderen zijn er ook verschillende soorten ouders:

Biologische ouder

Adoptieouder

Pleegouder

Stiefouder

Wettige ouder

Een kind kan maximaal twee biologische ouders hebben.


Let op:

Wanneer u in het hoofdvenster gewoon een naam intikt over een andere naam heen, dan wordt er geen nieuwe persoon gecreëerd, u verandert dan alleen de naam van de bestaande persoon in het hoofdvenster.
Aldfaer onthoudt alle ingevoerde namen. Als u een tikfout maakt en deze verbetert, dan blijft de oude foute naam ook bewaard. U kunt deze fouten verbeteren via het menu Stamboom / Onderhoud.
U kunt in het menu Stamboom / Eigenschappen... instellen of er verschil gemaakt moet worden tussen hoofdletters en kleine letters bij het invoeren van tussenvoegsels en achternamen.

Als u een persoon toevoegt terwijl deze toch al in uw stamboom aanwezig is, maakt u een nieuwe persoon aan met dezelfde naam als de reeds ingevoerde persoon en gaat u uw stamboom onnodig vervuilen met dubbele personen. U kunt deze eventueel verwijderen via het menu Persoon / Verwijder... (mits er geen relaties zijn die dit verhinderen)

Verwante pagina's

AldfaerWiki:Stap voor Stap

Persoonlijke instellingen