pluginname = Alle invoegtoepassingen B_team author = Han Kortekaas currentversion = 2.40 aldfaerversion = 10.0 download = http://www.aldfaer.net/site/update.php?file=/invoeg240.zip info = http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/invoeg_info.html
***************************************************************************
* Indien u deze tekst ziet heeft u de invoegtoepassing in Aldfaer niet goed uitgevoerd *
* U heeft de URL ingevoerd in uw browser en dat is niet de bedoeling. *
***************************************************************************

Het installeren van invoegtoepassingen
Om invoegtoepassingen te installeren gaat u als volgt te werk:

1.Ga in Aldfaer naar Help >> Versiebeheer invoegtoepassingen.
2.Vul in het witte veld onder Invoegtoepassing, de volledige URL in van de invoegtoepassing.
3.Klik daarna op blauwe knop rechts van het invulveld. In het scherm verschijnt dan een omschrijving van de invoegtoepassing.
4.Klik daarna op de "Installeer" knop onderaan het scherm. De invoegtoepassing wordt nu ge´nstalleerd.
De voortgang daarvan is linksonder in het scherm zichtbaar.

Heb geduld, want sommige invoegtoepassingen kunnen uit meerdere onderdelen bestaan waardoor ook de voortgangsbalk meerdere keren kan vollopen.

Na bevestiging dat de invoegtoepassing succesvol is ge´nstalleerd, verschijnt deze in de lijst links op het scherm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**************************************************************************
* In case this text is visable it means that the plug-in has not been properly installed. *
* You have opened the URL in your browser which is not the intent. *
**************************************************************************
Installation of the plug-in

In order to install the plug-in please follow the next steps:

1. click in Aldfaer on Help >> "Versiebeheer invoegtoepassingen"
2. insert in the white space under "Invoegtoepassing" the complete URL of the plug-in.
3. then click the blue "i" icon next to the input field. Information re the plug-in will then appear on the screen.
4. next, click the button "Installeer" at the bottom of the screen.
Installation of the plug-in starts now. Progress is shown at the left side of the screen.
Be patient because some plug-ins may consist of several parts which causes the progress bar to complete several times.

After affirmation of successful installation of the plug-in, its name will appear in the list left of the screen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------