Downloads

In dit deel van de website treft u de downloads aan.

De huidige versie van Aldfaer

Onderaan deze pagina kunt u de meest recente versie van Aldfaer downloaden.

Door deze versie te downloaden geeft u impliciet aan akkoord te gaan met de gebruiksovereenkomst.

Na het downloaden van deze versie kunt u deze installeren door het gedownloade bestand uit te voeren.
Heeft u al een oude versie van Aldfaer staan, dan mag u de nieuwe versie over de oude versie heen installeren.

Een versie van 7.2 die ook geschikt is voor gebruik op de Mac zal binnenkort beschikbaar zijn. De huidige versie voor de Mac is 7.1. Volg daarvoor downloads>Aldfaer op de Mac.

Indien u een oudere versie dan 3.0 op uw systeem heeft raden wij aan eerst in het forum te zoeken naar de conversiemogelijkheden.

Invoegtoepassingen voor Aldfaer

Via deze website kunnen ook externe componenten worden gedownload. Dit kunnen bijvoorbeeld extra rapporten zijn die door derden zijn gemaakt. Deze componenten worden zogenaamde invoegtoepassingen genoemd.
Dit scherm geeft u informatie over de invoegtoepassingen, maar zoals u verderop kunt lezen: downloaden van deze aanvullingen op Aldfaer wordt vanuit Adfaer gestart. Daarom treft u geen links naar de bestanden aan.

Het installeren van invoegtoepassingen

Om invoegtoepassingen te installeren gaat u als volgt te werk:

  1. Ga in Aldfaer naar Help >> Versiebeheer invoegtoepassingen.
  2. Vul in het witte veld onder Invoegtoepassing, de volledige URL in van de invoegtoepassing. Een aantal van deze URL's staan onderaan dit scherm.
  3. Klik daarna op blauwe knop rechts van het invulveld. In het scherm verschijnt dan een omschrijving van de invoegtoepassing.
  4. Klik daarna op de "Installeer" knop onderaan het scherm. De invoegtoepassing wordt nu geïnstalleerd. De voortgang daarvan is linksonder in het scherm zichtbaar. Heb geduld, want sommige invoegtoepassingen kunnen uit meerdere onderdelen bestaan waardoor ook de voortgangsbalk meerdere keren kan vollopen.

Na bevestiging dat de invoegtoepassing succesvol is geïnstalleerd, verschijnt deze in de lijst links op het scherm.

Waarschuwing

Hoewel wij ons inspannen om te voorkomen dat er via onze site gevaarlijke software wordt verspreid, kan er altijd iets aan onze aandacht ontsnappen. Wij raden u daarom aan om als u een bestand download, er voor te zorgen dat er een recente beveiliging tegen virussen en spyware actief is.
Bovendien kan het gebeuren dat u bijvoorbeeld via het forum wordt verwezen naar bestanden die niet van onze website worden gedownload. U begrijpt dat wij die bestanden in het geheel niet kunnen controleren. In deze gevallen is het nog belangrijker extra alert te zijn.
De controles die wij doen hebben als doel zoveel mogelijk betrouwbare sjablonen etc aan u ter beschikking te stellen, maar kunnen nooit een 100% garantie bieden. Daarom geldt ook bij Aldfaer de regel dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door het downloaden van software van onze site.

De URL's van de op deze site aanwezige invoegtoepassingen

Andere invoegtoepassingen

Een lijst met alle bij het B(onus)-team bekende invoegtoepassingen krijgt u als u als URL ingeeft http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/invoeg.html
Deze lijst bevat ook bestanden die van elders worden gedownload, en waar mogelijk geen controles op zijn uitgevoerd.

Alle invoegtoepassingen B_team

Deze lijst omvat alle bekende invoegtoepassingen en beoogt dat de gebruiker, door een klik op het gewenste item, deze in het Beheer invoegtoepassingen kan installeren.

Gebruik in invoegtoepassingenbeheer in Aldfaer http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/invoeg.html

 

Bonus rapporten

De door het B(onus)-team samengestelde, na kwaliteitscontrole, Bonus rapporten. Een groot scala aan tekst- en grafische- en statistiek overzichten.

Gebruik in beheer invoegvoegtoepassingen http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/bonus.html

Crimson editor

Instructies om de gratis Engelstalige Crimson editor te installeren alsook de nodige syntaxbestanden waarmee Aldfaer sjablooncodes in kleuren kunnen weergegeven worden zodat eventuele tikfouten onmiddellijk herkend kunnen worden.

Gebruik in beheer invoegvoegtoepassingen http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/crimson.html

Notepad++

Middels deze invoegtoepassing komt een syntaxbestand beschikbaar waarmee Aldfaer sjablooncodes in kleuren weergegeven kunnen worden zodat eventuele tikfouten onmiddellijk herkend kunnen worden.

Gebruik in beheer invoegvoegtoepassingen http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/notepad.html

Engelse rapporten

Een Engelse vertaling van de Aldfaer rapporten (zowel tekst als grafisch). De huidige versie is gebaseerd op de Nederlandse rapportmodules 4.1.0.9 en 4.2.0.20.

Gebruik in beheer invoegvoegtoepassingen http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/EngelseRapporten.txt

Aldfaer op de MAC

Aldfaer is ontwikkeld voor Windows. Alleen voor Windows. Het Aldfaer-team zal dan ook geen ondersteuning bieden voor Aldfaer op de MAC. Omdat er echter wel veel vraag naar is, is er door mij, in samenwerking met een gebruiker, wel een download gemaakt waarmee Aldfaer vrij eenvoudig werkend gemaakt kan worden op een MAC. Voorwaarde is wel dat er op de MAC tenminste OSX 10.7 is geïnstalleerd.

Ga als volgt te werk:
Download het bestand van http://www.aldfaer.net/sitemap/files/downloads/aldfaer7.1.dmg door op de naam te klikken..
Na het downloaden opent u het bestand en u ziet dan drie icoontjes. Door op het derde (Lees_Mij_Eerst) te klikken opent u de installatiehandleiding.

U kunt niet vanaf de vorige versie van Aldfaer naar de huidige upgraden middels de check op updates van Aldfaer. Gebruik om versie 7.1 te installeren altijd het dmg-bestand en de procedure daarin.

Op sommige machines werkt 7.1 niet. We zijn nog bezig uit te zoeken waarom niet. U kunt als 7.1 niet werkt 6.2 opnieuw installeren. Downloaden doet u van http://www.aldfaer.net/sitemap/files/downloads/aldfaer6.2.dmg. Verdere instructies ten aanzien van het terugzetten vindt u op het aldfaerforum.

Ondersteuning kunt u vragen via aldfaerforum.nl

Wim Rozendaal

Hulpprogramma's

Nuttige programma's, die niet in een van de andere categorieën passen.

Aldfaer2TNG

Dit is een hulpprogramma dat een Aldfaer gedcom (en met name de getuigengegevens) omzet voor gebruik door TNG.

Klik met Internet Explorer (en dus niet met Firefox of een andere browser) hier om de download te starten.

NB: lees na installatie en starten van het programma eerst de Uitleg.

Gedcom code page fixer

Een klein programmaatje dat gedcom met vreemde codepages (zoals uit Haza(data) of UNIX of LINUX (dus bv ook de meeste websites) omzet in het in de windows wereld veel gebruikelijkere utf8 format. Hierdoor komen de ë é etc meestal wel goed in het systeem bij een Gedcom import.

Het programma wordt via onderstaande link als een zip bestand geleverd. Dit bestand moet u zelf uitpakken en installeren.

Haza2Aldfaer

Haza2Aldfaer is een programma voor het omzetten van de gedcom uit HAZADATA 7.2 naar voor Aldfaer in te lezen gedcom.
Het programma wordt via deze pagina als zip bestand aangeboden. U dient dat zelf uit te pakken en het programma in een map te zetten die voor u betekenis heeft.

Het kan zijn dat het programma als u het opstart komt met de boodschap dat dotNet 3.5 nodig is. Biedt het programma u geen directe mogelijkheid tot installeren hiervan (en dat is afhankelijk van de versie van Windows) dan kunt dat hier vandaan downloaden en installeren.
https://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=22

Als u het programma opent heeft u alleen de optie Bestand-->Open actief. Is dat gebeurd dan komt de optie Conversie beschikbaar. Pas daarna kunt u kiezen voor Bestand-->Opslaan.

Mocht u fouten in het programma ontdekken dan gaarne melden via aldfaerforum.nl

rephtmlchars

Dit programma is 'spontaan gegroeid' waardoor de functies die het verricht misschien niet logisch bij elkaar passen. Maar het leek mij toch zinnig om het programma voor iedereen beschikbaar te maken.

Wat zijn die functies:
1 - Het uit gedcom halen van html-character codes (&lt; staat dan voor <).
Alle codes die ik wel eens tegen ben gekomen en meer worden bij deze conversie meegenomen
2 - Het inkorten van lange (commentaar) regels zodanig dat de nieuwe formattering na het inlezen in aldfaer, het maken van rapporten etc. min of meer gehandhaafd blijft.

Sjab2Word

Sjab2word is een applicatie in één bestand, waarmee het mogelijk is om zonder veel kennis van Microsoft Word, tekstrapporten die zijn aangemaakt met Aldfaer om te zetten in een word document. Voor verdere uitleg: download en open het bestand sjab2word7.4.doc.

Wijzigingen per versie:
Versie 7.4 (22 okt 2017)
• Optie toegevoegd waardoor het formatteren van tabellen achterwege kan blijven. Het grote voordeel hiervan is dat veel grotere tabellen (tot wel 100-den pagina's) snel verwerkt kunnen worden. Het grote nadeel dat niet wordt gecontroleerd of een tabelletje nog past op de pagina.Hierdoor kan een tabel van 2 regels over twee blz verdeeld worden. Voor de meeste rapporten is deze optie het beste aangevinkt (wel formatteren) te laten.

Versie 7.3 (25 jan 2017)
• Fout waardoor in zeldzame situaties (geen index , wel figlist en delaatste persoon eindigt met een tabel) gegvens naar achteren werden geschoven hersteld.
• Kleine aanpassingen in de tekst van het document.
• Kleine Aanpassingen in de weergave (de instellingen werden standaard op de achtergrond getoond, nu niet meer)
• Geen lege pagina's meer in de uitvoer (op enkele aan het eind van een met MaakBoeken gemaakt HTML file).

Versie 7.2 (24 jan 2017)
• Fout hersteld. Door deze fout kon het nog gebeuren dat de fouten uit met versie 7.1 opgelost hadden moeten zijn nog steeds optraden.
• Fout, waardoor als de foto's naar achterin het document verplaatst moesten worden het kon gebeuren dat een foto meer dan 1 pagina innam, hersteld.
• Waarschuwing opgenomen in het geval een foto wordt vergroot ten opzichte van het origineel.

Versie 7.1 (17 november 2014)
• Fout hersteld, waardoor in zeldzame gevallen de onderschriften bij foto's op de volgende pagina belandden.
• Verbeterde formattering, waardoor tabellen (zolang ze niet groter zijn dan één pagina) niet over twee pagina's worden verdeeld en dta de titel ("Beroep:", "Adres:" etc) altijd op dezelfde pagina staat als de tabel zelf.
• PNG bestanden worden nu wel verwerkt
• Fout hersteld waardoor bij een kwartierstaat volgens 'maak boeken' de verkort kwartierstaat in tabelvorm niet kon worden verwerkt.
• Als niet alle afbeeldingsbestanden gevonden kunnen worden, wordt nu, In plaats van bij het eerste ontbrekende afbeeldingsbestand af te breken, een lijst met alle ontbrekende bestanden getoond, waarna de bewerking gewoon wordt afgemaakt.
• Probleem opgelost waardoor de "Lijst van afbeeldingen" niet altijd op een nieuwe pagina stond.
• Verbeterde formatting van de afbeeldingen.

Versie 6.1 (22 augustus 2014)
• Deze versie (die naast de verse 6.0 bestond) heeft als enig verschil dat het aantal te verwerken afbeeldingen op maximaal 2028 is gezet. Dit was 1000.

Versie 6.0 (19 november 2013)
• Nieuwe optie voor het verwerken van de afbeeldingen.
• Kleine performance verbeteringen in Word 2007 en 2010.

Versie 5.2.4 (14 juli 2011)
• Een fout, waardoor soms stukken tekst vet gedrukt werden, hersteld.

Versie 5.2.3 (14 juli 2011)
• Verder geoptimaliseerd voor het verwerken van "maak boeken" uitvoer.

Versie 5.2.1 (30 juni 2011)
• Het is nu mogelijk om de zelf de papiermaten op te geven en de marges op te geven (dat kan nuttig zijn als u uw uitvoer naar een drukker wilt zenden), of die van de default word printer te gebruiken.

Versie 5.1.1 (1 april 2011)
• Een fout waardoor een tabel met foto soms werd overgeslagen hersteld

Versie 5.1 (30 maart 2011)
• Een aanpassing gemaakt waardoor nu ook de output van het maakboek sjabloon nu goed wordt verwerkt

Versie 5.0 (28 maart 2011)
• Een extra optie toegevoegd waardoor er nu meer mogelijkheden zijn om de foto’s weer te geven. Standaard is constante breedte, optioneel kan hier van worden gemaakt vaste hoogte per regel van de tabel.
• Een extra optie is toegevoegd om de bijschriften aan de foto’s te koppelen.
• Een extra optie is toegevoegd om de tekst naast sommige foto’s door te laten lopen

Oude versies van Aldfaer

Alle bestanden die hieronder worden genoemd zijn oude versies van onze programma's. Zij staan op de website om het mogelijk te maken oude gegevens nog te converteren. Het is niet de bedoeling dat u deze bestanden downloadt voor dagelijks gebruik.

Op geen van de bestanden hieronder wordt nog support geleverd.